پرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان (تجدیدنظر)

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد، نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->