پرونده مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان (تجدیدنظر)

نمونه دادنامه مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به اموال شهروندان، پرونده مسئولیت شهرداری در قبال شهروندان

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->