پرونده مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از شهرداری (تجدیدنظر)

نمونه دادنامه مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از شهرداری، نمونه پرونده مطالبه خسارت، پرونده مسئولیت شهرداری نسبت به جبران خسارت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->