پرونده مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه خسارت، رویه قضایی در خصوص مطالبه خسارت وارده به خودرو ناشی از سقوط درخت، رویه قضایی مسئولیت شهرداری در سقوط درختان

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->