پرونده مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی (تجدیدنظر)

پرونده مسئولیت شهرداری درقبال خسارت وارده به خودرو ناشی از حفر گودال، نمونه رای مطالبه خسارت وارده به خودرو ناشی از حفر گودال

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->