پرونده مطالبه بهای املاک تملک شده توسط دولت و شهرداری (دیوان عالی کشور)

پرونده مرجع صالح برای مطالبه بهای ملک تحت تملک شهرداری یا دولت، نمونه رای مطالبه بهای ملک تملک شده توسط دولت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->