پرونده عدم ذکر مدت خیار شرط (تجدیدنظر)

پرونده عدم ذکر مدت برای اعمال خیار شرط پس از برگشت خوردن چک، رویه قضایی در خصوص اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت خوردن چک

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->