پرونده خلع ید از مشاعات و قلع و قمع بنای احداثی (تجدیدنظر)

پرونده خلع ید از ملک مشاع و قلع و قمع مستحدثات، نمونه رای خلع ید از مال مشاع، نمونه حکم خلع ید،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->