پرونده خلع ید و تحویل مبیع (تجدیدنظر)

پرونده خلع ید فروشنده از ملک فروخته شده، نمونه رای رفع تصرف و خلع ید، نمونه پرونده تحویل مبیع

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->