پرونده ابطال آرای کمیسیون ماده صد شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده تقاضای ابطال رای کمسیون ماده صد شهرداری، پرونده اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری در محاکم عمومی دادگستری

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->