1: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه وجه چک بدون ارائه اصل چک، نمونه پرونده مطالبه وجه چک باوجود انکار و تردید نسبت به مندرجات آن،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->