پرونده مطالبه بهای روز ملک از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده مطالبه بهای روز ملک واقع در طرحهای عمرانی شهرداری، نمونه پرونده صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دعوای مطالبه بهای ملک از شهرداری

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->