نمونه پرونده الزام به صدور مجوز ساختمانی (دیوان عالی کشور)

نمونه پرونده دیوان عالی کشور الزام به صدور مجوز شهرداری، رای الزام به صدور مجوز ساختمانی شهرداری، حکم الزام صدور مجوز

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->