پرونده فک پلمپ (تجدیدنظر)

نمونه رای محو یا شکستن فک پلمپ، نمونه حکم تجدیدنظر محو یا شکستن پلمپ، نمونه پرونده محو یا شکستن مهر

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->