پرونده دعوای ابطال مبایعه نامه به طرفیت شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده ابطال مبایعه نامه عادی علیه شهرداری، پرونده ابطال مبایعه نامه به طرفیت شهرداری مناطق، رویه قضایی طرح دعوا علیه شهرداری مناطق

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->