پرونده درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری (تجدیدنظر)

پرونده درخواست ابطال و اصلاح پایان کار، نمونه پرونده ابطال پایان کار، نمونه حکم ابطال پایان کار صادره از شهرداری

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->