پرونده خیانت در امانت نسبت به چک (تجدیدنظر)

پرونده خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک، نمونه پرونده ادله اثباتی برای وقوع جرم خیانت در امانت، مجازات خیانت در امانت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->