پرونده تخلیه مغازه به دلیل تجدید بنا و احداث ساختمان (تجدیدنظر)

نمونه پرونده تخلیه مغازه به دلیل تجدید بنا یا احداث ساختمان، گزارش پرونده تجدید نظر تخلیه مغازه به دلیل احداث ساختمان

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->