پرونده تخریب و ممانعت از حق (تجدیدنظر)

پرونده تخریب پل توسط شهرداری و ممانعت از حق، نمونه پرونده دعوای ممانعت از حق علیه شهرداری، نمونه پرونده ممانعت از حق

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->