پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

پرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، نمونه رای دیوان عدالت اداری درخصوص صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->