پرونده استفاده غیرمجاز از برق بدون پرداخت حق انشعاب (تجدیدنظر)

پرونده استفاده غیرمجاز از شبکه برق سراسری بدون پرداخت حق انشعاب، رویه قضایی درخصوص استفاده از برق و عدم پرداخت حق انشعاب

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->