پرونده الزام خوانده جهت ایفاء تعهدات

پرونده الزام به ایفای تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال، نمونه حکم الزام خوانده به ایفای تعهد، نمونه رای دادگاه درمورد الزام به انجام تعهد

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->