2: پرونده ترک انفاق

پرونده عدم پرداخت نفقه زوجه توسط شوهر، رویه قضایی در مورد ترک انفاق، مجازات ترک انفاق، نمونه حکم عدم پرداخت نفقه همسر

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->