پرونده تقاضای صدور حکم محجوریت

پرونده تقاضای صدور حکم حجر و نصب قیم برای محجور، نمونه رای تعیین و نصب قیم، نمونه پرونده صدور حکم حجر برای شخص مجنون

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->