پرونده اذن در ازدواج

پرونده اجازه ازدواج دختر به دلیل مجهول المکان بودن پدر، نمونه حکم اجازه ازدواج به دوشیزه توسط دادگاه، رویه قضایی اذن در ازدواج توسط دادگاه

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->