2: پرونده الزام به انجام تعهد

پرونده الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد، نمونه دادنامه الزام خوانده به انجام تعهد،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->