پرونده فسخ بیع

نمونه پرونده فسخ بیع به لحاظ خیار عیب، نمونه رای فسخ معامله، پرونده فسخ بیع به علت معیوب بودن مبیع، پرونده فسخ قرارداد بیع

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->