2: پرونده ضرب و جرح عمدی

گزارش پرونده ضرب و جرح عمدی، خلاصه پرونده ضرب و جرح عمدی، رویه قضایی ضرب و جرح عمدی، مجازات ضرب و جرح عمدی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->