1: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

گزارش پرونده اطفال ضرب و جرح، خلاصه پرونده ضرب و جرح عمدی، رویه قضایی دادگاه اطفال در خصوص ایراد ضرب

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->