پرونده مطالبه مبلغ 450000000 به انضمام خسارات دادرسي تا زمان اجراي حكم

نمونه رویه قضایی مطالبه وجه، نمونه حکم الزام خوانده به پرداخت وجه، نمونه پرونده مطالبه مبلغ

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->