پرونده مطالبه مبلغ 21614300000ريال از مبلغ قرارداد فيمابين با احتساب كليه خسارات

نمونه پرونده مطالبه وجه پرداخت نشده در قبال تعهد انجام شده، نمونه رای مطالبه وجه پرداخت نشده در قبال تعهد انجام شده، حکم مطالبه وجه در قبال تعهد انجام شده

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->