پرونده الزام خواندگان به 1- فک رهن 2-اخذ مفاصا حساب و پایان کار شهرداری 3- تفکیک ثبتی مورد معامله

نمونه پرونده فک رهن، نمونه پرونده مفاصا حساب و اخذ پایان کار از شهرداری، نمونه پرونده انتقال رسمی، نمونه رای فک رهن، نمونه رای الزام خوانده به فک رهن

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->