پرونده الزام به اخذ پایان کار و انتقال سند رسمی (اجرای حکم)

نمونه پرونده اجرای حکم الزام به اخذ پایان کار و انتقال سند رسمی، نمونه پرونده اجرای حکم انتقال سند رسمی،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->