4: پرونده ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

نمونه رای ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، نمونه حکم ایراد صدمه بدنی ناشی از تصادفات، نمونه رای ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->