پرونده ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق (تجدیدنظر)

نمونه پرونده ترک انفاق و ضرب و جرح عمدی زوجه، پرونده عدم پرداخت خرج و مخارج زوجه،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->