پرونده شرب خمر، ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید (تجدید نظر)

نمونه پرونده در خصوص شرب خمر و ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و توهین، رویه قضایی در خصوص شرب خمر و ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و توهین

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->