پرونده عدم رعایت نظامات کار منتهی به فوت

رویه قضایی در خصوص عدم رعایت ایمنی در کار و فوت دیگری، نمونه پرونده عدم رعایت نظامات کار منتهی به فوت

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->