1: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

نمونه پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی، نمونه حکم در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، پرونده کیفری ایراد صدمه غیرعمد

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->