پرونده ایراد ضرب و جرح (تجدید نظر)

نمونه رای صادره از دادگاه در خصوص ایراد ضرب و جرح، نمونه پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی، نمونه حکم ایراد ضرب و جرح

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->