2: پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (تجدید نظر)

نمونه پرونده در خصوص بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی، مجازات ایراد صدمه بدنی غیرعمد، نمونه حکم صادره در پرونده ایراد صدمه بدنی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->