1: پرونده ضرب و جرح عمدی

نمونه رویه قضایی ضرب و جرح عمدی، حکم ضرب و جرح، گزارش پرونده ضرب و جرح عمدی، نمونه رای دادگاه ضرب و جرح عمدی

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->