پرونده کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

نمونه رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، نحوه رسیدگی به تخلفات موضوع قانون شهرداری، پرونده کمیسیون ماده 100،

*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.

-->