تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
11 اسفند 1398

این ده تن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

آیین دادرسی کیفری (جلد 1)

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

آرای وحدت رویه

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

خانواده در نظم حقوقی کنونی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

مجموعه آزمون های حقوقی جزا

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

مجموعه آزمون های حقوقی خصوصی سراسری و آزاد

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی آثار عام و خاص

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

راهنمای جامع آیین نگارش جلد دوم (احکام جزایی1)

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

راهنمای جامع آیین نگارش احکام دیوان عدالت اداری

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.