تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
11 اسفند 1398

این ده تن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

درآمدی بر حقوق داوری سایبری

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

کشف علمی جرایم

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

فلسفه قضاوت ؛ نقش دادرسی در ایجاد قاعده ی حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد ؛ از اندیشه تا اجرا

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

حقوق مدنی «ارث ، وصیت، شفعه »

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

حمایت از اسرار تجاری (نگاهی تطبیقی وکاربردی )

انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد   منتشر کرد.  

حقوق بین الملل حیوانات و حیات وحش

انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد   منتشر کرد.