همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
19 فروردین 1399

نشست ارزیابی سناریوهای مختلف درباره حقوق بین الملل پس از کرونا

همایش‌های حقوقی

انجمن‌علمی‌حقوق  دانشگاه یزد برگزار می نماید . 

آشنایی با حقوق بین الملل هوایی

مرکز حقوق بین المللی و سر مایه گذاری لاهه برگزار می نماید . 

لغو نشست icc‌

کمیته اجرایی هسته پژوهشی حقوق بین المللی کیفری.

لغو نشست دوره های دکتری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

لغو همایش تحریم ها و حقوق بین الملل

خانه اندیشمندان علوم انسانی 

لغو پیش همایش مفاهیم ترمیمی در بستراندیشه های دینی و فلسفی

دبیرخانه سومین همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق پژوهشگاه علوم انسانی

لغو نشست تاثیر مشارکت وکلادر اینده نهاد وکالت

تشکل علمی وکلا دادگستری 

لغو نشست «مهاجران و نگاهی دیگر »

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و انجمن دوستارانکودت پویش 

همایش انتخاباتی جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان )

 کانون وکلای دادگستری مرکز  برگزار می نماید .