25 دی 1398
شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

شرح دادخواست اعمال خیار تبعض صفقه

در صورتی که عقد بیع نسبت به قسمتی از مورد معامله باطل باشد، مشتری می تواند با دارا بودن خیار تبعض صفقه عقد را فسخ نماید و تأیید آن را از دادگاه تقاضا نماید.

داتیکان: فسخ معامله به دلیل اعمال خیار تبعض صفقه

 

1 – در قانون مدنی به طرفین معامله اختیاراتی داده شده است که در موقعیتهایی بتوانند معامله را فسخ نمایند.

2- یکی از آن اختیارات "خیار تبعض صفقه" می‌باشد.

3- این اختیار را تنها مشتری دارد. این حق فسخ زمانی برای وی ایجاد می‌شود که قسمتی از مال مورد معامله به جهتی باطل باشد. در این حالت مشتری می‌تواند معامله را فسخ نماید و یا اینکه معامله را قبول کند و قیمت آن قسمت از مال مورد معامله را که باطل بوده از فروشنده دریافت کند.

4- باید توجه داشت که مشتری زمانی می‌تواند از این حق استفاده کند که در زمان معامله به آن آگاه نبوده باشد. یعنی نداند قسمتی از معامله باطل است. پس اگر در زمان معامله بداند قسمتی از آن باطل است دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ نماید و در این صورت تنها می‌تواند پول قسمت باطل شده معامله را دریافت کند.

5- همچنین اگر مشتری در معامله‌ای که انجام داده است "اسقاط کافه خیارات" کرده باشد( یعنی اختیار فسخ معامله را در تمام حالات از خود سلب کند)، دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ نماید و تنها می‌تواند قیمت آن قسمت از معمله که باطل است را پس بگیرد.

6- این دعوا مالی می‌باشد. لذا هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تعیین می‌شود.

7- حکمی هم که در مورد این موضوع صادر می‌شود قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

8- مشتری قبل از طرح دعوای فسخ باید اظهارنامه‌ای مبنی بر فسخ معامله برای فروشنده ارسال نماید.

9- در دادخواست مذکور خواهان، خریدار و خوانده، فروشنده می‌باشد. خواسته نیز تایید فسخ معامله به دلیل اعمال خیار تبعض صفقه می‌باشد.

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

 

  • منبع : www.datikan.com