4 اسفند 1398
لغو نشست  جایگاه سازمان های مردم نهاد در پویایی عدالت

لغو نشست جایگاه سازمان های مردم نهاد در پویایی عدالت

خانه اندیشمندان علوم انسانی 

داتیکان : با عرض پوزش از کلیه سروران گرامی؛

احتراما به استحضار می رساند نشست علمی جایگاه سازمان های مردم نهاد د ر پویایی عدالت در راستای ملاحظات بهداشت عمومی و پیشگیری از شیوع کرونا لغو  و به زمان دیگری موکول شد. زمان جدید برنامه متعاقبا در کانال اطلاع رسانی خواهد شد. با سپاس

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news