تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

30 اردیبهشت 1399
مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی، دارویی و بهداشتی

مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی، دارویی و بهداشتی

 انتشارات مجمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد .  

داتیکان : انتشارات مجمع علمی وفرهنگی مجد « مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی، دارویی و بهداشتی» را به قلم المیرا نقی زاده باقی منتشر کرد .

 

چکیده :

1- قانون تمركز مؤسسات صحى مملكتى در اداره كل صحیه

2-قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانى

3- قانون طرز جلوگیرى از بیماریهاى آمیزشى و بیماریهاى واگیردار

4- آیین‌نامه طرز جلوگیرى از بیمارى‌هاى آمیزشى و واگیردار

5- آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده (14) قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارویى ومواد خوردنى و آشامیدنى

6- دستورالعمل ایجاد بخشهاى فوریتهاى پزشكى

7- دستورالعمل اجرایى طرح نظام نوین اداره بیمارستان

8- دستورالعمل نحوه اداره بخش مراقبتهاى ویژه(ICU) در بیمارستان

9- قانون حمایت از صنایع داخلى كشور

10- قانون تأمین داروهاى خاص

11- دستورالعمل نحوه تأمین داروهاى خاص

12- دستورالعمل نحوه تأمین داروهاى فوریتى

13 - از قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت

14 - قانون مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى

15 - آیین‌نامه اجرایى ماده 7 قانون مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى

16- آیین‌نامه اجرایى ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوردنى،آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى

17- قانون نحوه تشكیل پیام‌آوران بهداشت

 

موضوع اصلی : حقوق سلامت و پزشکی 

موضوع فرعی : حقوق پزشکی 

 

نوبت چاپ: 1

سال نشر: 1399

 قیمت: 1800.000 ریال

 

لینک کتاب :

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12106

 

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

 

  • منبع : www.majdpub.ir