تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

30 اردیبهشت 1399
فلسفه قضاوت ؛ نقش دادرس در ایجاد قاعده ی حقوقی

فلسفه قضاوت ؛ نقش دادرس در ایجاد قاعده ی حقوقی

 انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .  

داتیکان : انتشارات جمع علمی فرهنگی مجد « فلسفه قضاوت ؛ نقش دادرس در ایجاد قاعده ی حقوقی  » را به قلم دکتر ولی الله چراغی  منتشر کرد .

 

چکیده :

1- مدخلی بر فلسفه‌ی قضاوت مدرن

2- مبانی نظری نقش دادرس در ایجاد قاعده حقوقی

3- قاعده حقوقی

4- قلمروهای بینابینی ایجاد قاعدة حقوقی با رویة قضایی و تفسیر

5- علل ایجاد قاعده حقوقی توسط دادرس

6- علل درونی و برونی مُثبِت نقش دادرس در ایجاد قاعده حقوقی

7- علل ایجاد قاعدة حقوقی توسط دادرس در پرتو نظریات مکاتب حقوقی

8- دلایل مخالفین نقش دادرس در ایجاد قاعده حقوقی

 

موضوع اصلی : آیین دادرسی

موضوع فرعی : قضاوت ، وکالت و فن دفاع  

 

نوبت چاپ: 1

 سال نشر: 1398

تعدادصفحه : 348

 قیمت: 530000 ریال

لینک کتاب :

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/11965  

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

 

  • منبع : www.majdpub.ir