رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

25 خرداد 1395
اشرفی اصفهانی محکوم به نشر اکاذیب،علیه معاون اجرایی احمدی نژاد شد

اشرفی اصفهانی محکوم به نشر اکاذیب،علیه معاون اجرایی احمدی نژاد شد

اشرفی اصفهانی سال گذشته مدعی شده بود، بقایی اموال دولتی را از کشور خارج کرده و در خارج از کشور سرمایه گذاری  کرده است

 

اشرفی اصفهانی سومین نفر از دولت حسن روحانی که مورد شکایت نزدیکان محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق واقع می شود. پیش از این شخص محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری ، اسفندیار رحیم مشایی از مصطفی پورمحمدی نیز شکایت کرده بودند.

محور شکایت بقایی علیه اشرفی اصفهانی: ادعای اشرفی اصفهانی مبنی بر خارج شدن اموال دولت از کشور از سوی بقایی و سرمایه گذاری آن در خارج از کشور بود.

سال گذشته آقای اشرفی اصفهانی اظهارنظری داشتند و مدعی شدند که موکلم اموال دولتی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است، البته ما همان زمان مصاحبه کردیم که این موضوع کذب است ولی ایشان حاضر به پذیرش اشتباه خود نشد و گفت که اسناد و مدارک را در دادگاه ارایه می دهد.

وی افزود: در همین راستا ما از وی در دادسرای ویژه روحانیت شکایت کردیم و پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست با اتهام ایراد افترا و  نشر اکاذیب شد و جلسه رسیدگی به پرونده وی  26 اردیبهشت ماه در دادگاه ویژه روحانیت برگزار شد.

وی با یادآوری اینکه حکم صادره بدوی بوده و قابل اعتراض است، گفت: این پرونده دو شاکی دارد و علاوه بر موکلم، فرد دیگری هم شاکی پرونده است.

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان